Education Information

Education Information

 • 2000 - 2003 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, Ankara Numune Health Research Center, Department Of Internal Medıcıne, Turkey

 • 1986 - 1992 Undergraduate

  Karadeniz Technical University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2003 Expertise In Medicine

  Postmenapozal Osteoporozda Alendronat ve calcitonin tedavilerinin etkilerinin karşılaştırılması

  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon