Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Finans, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Dogus University, Instıtute Of Socıal Scıences, Finansal İktisat, Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Bogazici University, Uygulamalı Bilimler, Uluslararası Ticaret, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Likidite ve Değerleme: Likit Varlık ve Likit Olmayan Varlık Değerleri İçin İskonto Değerlemesi, Türkiye Hisse Senedi Piyasası İçin Model Uygulaması

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı/Finans Bilim Dalı

 • 2010 Postgraduate

  Capital Asset Pricing Model and Banking Sector Application in Istanbul Stock Exchange Market-1999-2009

  Dogus University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finansal İktisat

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English