Education Information

Education Information

 • 2018 - 2019 Post Doctorate

  Universita Degli Studi di Milano, Department Of Chemistry, Italy

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilimdalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2015 Postgraduate

  Naftalin-amid Türevi İçeren Ftalosiyaninlerin Sentezi ve Spektroskopik Özelliklerinin İncelenmesi

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri, Kimya Anabilimdalı

 • 2009 Doctorate

  Mikrodalga Yöntemiyle Bazı Triazol Bileşiklerinin Katı Faz Ortamında Sentez ve İndirgenme Reaksiyonları

  Karadeniz Technical University, Fen Bilimleri, Kimya Anabilimdalı

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

 • B1 Intermediate Italian