Scientific Activities

Jury Memberships

 • December 2017 Doctorate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Doktora Tez Savunması

 • June 2017 Post Graduate

  Karadeniz Teknik Üniversitesi

  Yüksek LisansTez Savunması

 • December 2016 Post Graduate

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tez Savunması Jüri Üyesi

 • September 2015 Doctorate

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  İdrar Örneklerinde Trityum Seviyesinin Belirlenmesi ve Bazı Biyokimyasal Parametrelerle İlişkisi

 • July 2013 Post Graduate

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yapısında Azo Grubu İçeren İyotlu ve İyotsuz Bazı Ftalosiyaninlerin Mikrodalga Yardımlı Sentezi ve Özelliklerinin İncelenmesi

 • October 2011 Post Graduate

  Fen Bilimleri Enstitüsü

  Yeni Pirol Halkası İçeren Azakalkonların Sentezi, N-Alkil Türevleri, Antimikrobiyal Türevleri

Activities in Scientific Journals

 • 2013 - Continues Current Organocatalysis

  Committee Member

 • 2013 - Continues Current Microwave Chemistry

  Committee Member

Scientific Refereeing

 • September 2020 TUBITAK Project

  1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, TÜBİTAK, Turkey