Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

  • Aralık 2015 Tez Savunma (Doktora)

    Kars Kafkas Üniversitesi

    Doktara Tez Savunması

Bilimsel Hakemlikler

  • Ağustos 2015 Turkish Journal of Entomology

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Haziran 2015 TÜBİTAK Projesi