Education Information

Education Information

 • 2014 - 2021 Doctorate

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Millî Mücadele Dönemi Türk Basınında Dış Politika Yönelimleri

  Karadeniz Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, -

 • 2010 Postgraduate

  Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Osmanlı-İran İlişkileri (1914-1918) Ottoman-Iran Relations According to Ottoman Archive Documents (1914-1918)

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English