Education Information

Education Information

 • 2015 - 2018 Postgraduate

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Öğretmenliği, Turkey

Dissertations

 • 2018 Postgraduate

  Pirit, Krom ve Magnetit Agregalı Ağır Betonların Mekanik ve Radyasyon Soğurma Özelliklerinin Tayini

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği (Yl) (Ktü Ortak)