Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinde bilimsel yaratıcılık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, pp.55-64, 2013 (National Refreed University Journal)

İlköğretim 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme-öğretme sürecinde üstbilişsel becerilerinin incelenmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.56-70, 2011 (National Refreed University Journal)

Examination on self-efficacy of the pre-service teachers of classroom teacher and pre-school teacher according to creative drama method

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.2, no.2, pp.4533-4539, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Help Distracted 4th Grade Children Through Mindfulness in P4C Sessions

Plato Conference, Florida, United States Of America, 21 - 22 June 2019

Looking Through the Social Studies Course: Can Philosophy for Children Develop Self-Awareness

Identity and Philosophical Inquiry in an Age of Diversity Conference, Vancouver, Canada, 25 - 27 June 2015, pp.24

Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Materyallerinde Yer Alan Örnek Olayların Nitelik Açısından İncelenmesi

21. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 12 September 2012 - 14 September 2010

Sosyal Bilgiler Öğretim Materyallerinde Empati Becerisine Yönelik Etkinliklerin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Değişen Dünya’xxda Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimde Yeni Yönelimler ve Sorunlar, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2012

Bilgi Toplumunda Değişen Öğretmen Rollerine Yönelik Öğretmen Görüşleri

9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 20 - 22 May 2010, pp.678-684

Analysis of Critical Thinking in Primary School Students Based on Various Criteria

The Second International Congress of Educational Research: ocial Entrepreneurship Democratic Participation and Educational Research, Antalya, Turkey, 29 April - 02 May 2010, pp.143-155

Examination on self-efficacy of the pre-service teachers of classroom teacher and pre-school teacher according to creative drama method

2nd World Conference on Educational Sciences (WCES-2010), İstanbul, Turkey, 4 - 08 February 2010, vol.2, pp.4533-4539 identifier identifier

Books & Book Chapters

Yeni Ögretim Programlari ve Empati Becerisi

in: Empatiyle Gelismek Empatiyi Gelistirmek: Çocuk ve Empati, Kabapinar Y. , Editor, Pegem A Yayıncılık, İstanbul, pp.254-297, 2015