Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2020 20. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 11. International Statistic Congress (ISC2019)/Türkiye'de Hanehalkı Sorumlusunun Demografik Özellikleri Açısından Yoksul Olma Olasılığının Probit Analizle İncelenmesi

  Katılımcı

  Muğla, Türkiye

 • 2018 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli ile İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2017 VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences/Test of the Day-of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies/Evaluation of OECD Countries by Health Indicators: Fuzzy Clustering Analysis and TOPSIS

  Katılımcı

  Lisboa, Portekiz

 • 2017 6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies/Economic Determinants of Foreign Direct Investment In Middle Income Countries: Fuzzy Regression Analysis

  Katılımcı

  Lisboa, Portekiz

 • 2017 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tahmini

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2017 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli

  Katılımcı

  Trabzon, Türkiye

 • 2016 17. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Türkiye'de Hisse senedi getirileri ve Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2016 17. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Risk Primi ile BIST100 Etkileşiminin İncelenmesi

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2014 15. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu/Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Piyasalar Arasındaki Volatilite Yayılımı

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2013 17. Ulusal İktisat Sempozyumu/Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye