Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2021 Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Aralık 2020 Alanya Akademik Bakış

  Diğer Dergiler

 • Ağustos 2020 İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Mart 2019 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

  SSCI Kapsamındaki Dergi

 • Mart 2019 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2018 İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

  Diğer Dergiler

 • Mart 2018 Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018 İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Ocak 2018 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2017 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Aralık 2017 Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ağustos 2017 Researcher Social Science Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017 Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Şubat 2017 Optimum Yönetim ve Ekonomi Dergisi

  Diğer Dergiler