Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi İle İncelenmesi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.13, sa.1, ss.569-577, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HANEHALKI SORUMLUSU VE YOKSULLUK: PROBİT MODEL

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.77-87, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Borsa İstanbul’da Getiri ve Oynaklık Üzerinde Ocak Ayı Etkisinin Testi

Journal of Yasar University, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF HEALTH EFFICIENCY OF OECD COUNTRIES WITH DATA ENVELOPMENT AND INVERSE DATA ENVELOPMENT ANALYSES

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, sa.30, ss.171-182, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

HANEHALKI SORUMLUSUNUN YOKSULLUK OLASILIĞINI ETKİLEYEN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ: DÜZEY 1 BÖLGELERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.39, ss.858-868, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

OECD ÜLKELERİNİN SAĞLIK GÖSTERGELERİ AÇISINDAN BULANIK KÜMELEME ANALİZİ VE TOPSIS YÖNTEMİNE GÖREDEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.38, sa.2, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gravity approach for determinants of exports

International Journal of Economics and Business Administration, cilt.7, sa.4, ss.102-111, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST 100 Getiri Tamini

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.367-387, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gelişmiş Ülkeler ve Kırılgan Beşlilerin Hisse Senedi Piyasaları Arasındaki Oynaklık Yayılımı

Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.82-95, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ranking of firms by performance using I-distance method

Investment Management and Financial Innovations, cilt.15, sa.4, ss.85-97, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

FİRMA FİNANSAL BAŞARISIZLIK ÖNGÖRÜSÜ İÇİN BİR LOJİSTİK REGRESYON MODELİ

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.77-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.12, ss.1, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ OYNAKLIK YAYILIMI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, sa.54, ss.104-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Finansal Piyasalar Arasındaki Oynaklık Yayılımı: Literatür Araştırması

The Journal of Academic Social Science, sa.47, ss.161-179, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Borsa İstanbul Ve Risk Primi Arasındaki Etkileşim: VAR ve NARX Model

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.35, ss.248-261, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Petrol Fiyatı Şoklarının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkileri

TİSK Akademi, cilt.11, sa.22, ss.330-351, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PETROL FİYATLARI HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLİŞKİSİ BİST SEKTÖREL ANALİZ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.8, ss.1-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Mevsimsel Anomaliler

BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL, cilt.4, sa.3, ss.55-73, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dünya Borsaları Arası Etkileşimin Sosyal Ağ Analizi ile İncelenmesi

20. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 12 - 14 Şubat 2020

Investigation of Possibility of Being Poor in Turkey with Probit Analysis

11th. International Statistical Congress, Muğla, Türkiye, 4 - 08 Ekim 2019, cilt.1, ss.70

Türkiye’nin İhracat Yapısının Çekim Modeli İle İncelenmesinde Bulanık Mantık Yaklaşımı

19. Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.197-200

Orta Gelir Grubunda Yer Alan Ülkelerin Seçilmiş Makroekonomik Değişkenlere Göre Değerlendirilmesinde I-Distance Yaklaşımı

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 17 - 02 Ekim 2018, ss.576-579

Test of the Day-of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange

VI. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 14 - 16 Aralık 2017

Evaluation of OECD Countries by Health Indicators: Fuzzy Clustering Analysis and TOPSIS

6th, International Academic Conference on Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, 27 - 29 Kasım 2017

Economic Determinants of Foreign Direct Investment In Middle Income Countries: Fuzzy Regression Analysis

MIRDEC-6th, International Academic Conference on Social Sciences (Global Meeting of Social Science Community) Social Sciences, Multidisciplinary, Economics, Business and Finance Studies, 27-29 November 2017, Lisbon, Portugal, 27 - 29 Kasım 2017

Volatilitenin Modellenmesi ve ANFIS Model ile BIST100 Getiri Tahmini

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve Istatistik Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, cilt.1, ss.141-142

Firma Finansal Başarısızlık Öngörüsü İçin Bir Lojistik Regresyon Modeli

18. Uluslararası Ekonometri ve Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 5 - 07 Ekim 2017

Türkiye'de Hisse senedi getirileri ve Döviz Kuru Değişimleri Arasındaki Oynaklık Yayılımı

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.1

RİSK PRİMİ İLE BIST100 ETKİLEŞİMİNİN İNCELENMESİ

17. ULUSLARARASI EKONOMETRİ, YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, 2 - 04 Haziran 2016

HİSSE SENEDİ PİYASALARI ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMI KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELER

15. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 22 - 25 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

NEGATİF VERİLERİ İŞLEYEBİLEN ALTERNATİF BİR VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMI İLE FİRMA ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ

FİNANSAL PERFORMANS ARAŞTIRMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, Bener Güngör,Ceyda Yerdelen Kaygın, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.19-39, 2020

Finansal Oranları Ağırlıklandırmanın Finansal Performans Değerlendirmesine Etkisi

Farklı Boyutlarıyla Muhasebe ve Finansman Araştırmaları, Güngör, B., Yerdelen Kaygın, C. , Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.285-300, 2020

Test Of The Day-Of-the-Week Effect in Istanbul Stock Exchange

Current Debates in Accounting&Finance, Hakan Kapucu, Çisem Bektur, Editör, Ijopec, İstanbul, ss.269-282, 2017