Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji, Turkey

 • 2002 - 2008 Postgraduate

  Ege University, Diş Hekimliği Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kronik Periodontitisli Bireylerde Obezitenin Serum ve Tükürük Lipit Peroksidasyonu, Total Oksitatif Durum, Total Antioksidan Kapasite, Tümör Nekrozis Faktör Alfa ve İnterlökin 6 Düzeylerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

  Ataturk University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English