Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, İstanbul Health Research Center, Department Of Surgıcal Medıcal Scıences, Turkey

 • 2005 - 2011 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

 • 2016 Expertise In Medicine

  Kliniğimizde 2010-2015 yılları arasında mesane transüretral rezeksiyon biyopsilerinde ürotelyal karsinom tanısı alan olguların WHO 2004 ve yeni tanımlanan varyantlara göre histopatolojik olarak değerlendirilmesi

  University Of Health Sciences

Certificates, Courses and Trainings

 • 2015Deney Hayvanları kullanım kursu

  Health&Medicine , İstanbul Üniversitesi, DETAE Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı