Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Secondary Level Achievement: Non-Intellective Factors Implicated in the Process and Product of Performance

JOURNAL OF INDİVİDUAL DİFFERENCES, cilt.38, sa.2, ss.102-112, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Intrapair Similarity of Computer Self-Efficacy in Turkish Adolescent Twins

JOURNAL OF EDUCATIONAL COMPUTING RESEARCH, cilt.54, sa.6, ss.840-862, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Influence of Hedonic and Utilitarian Motivations on Teachers Behavioral Intention to Use Tablet PCs

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.179, ss.25-43, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Role of Discipline in Determining Turkish Pre-Service Teachers' Behavioral Intentions to Use ICT

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.175, ss.136-153, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Genetic and environmental influences on problematic Internet use: A twin study

COMPUTERS IN HUMAN BEHAVIOR, cilt.39, ss.331-338, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

An Integrated Approach for Preservice Teachers’ Acceptance and Use of Technology: UTAUT-PST Scale

EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, cilt.55, ss.21-36, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

A multivariate analysis of the effect of gender on computer anxiety among elementary school teachers

BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, cilt.42, sa.2, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Genetic and Environmental Sources of Nomophobia: A Small-Scale Turkish Twin Study

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, cilt.6, sa.1, ss.147-162, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Video Kapılma Ölçeğinin Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.9, sa.1, ss.154-168, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

How teachers' personality affect on their behavioral intention to use tablet PC

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, cilt.35, sa.1, ss.12-28, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effects of cognitive style on Edmodo users' behaviour A structural equation modeling-based multi-group analysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION AND LEARNING TECHNOLOGY, cilt.34, sa.1, ss.31-50, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

FATİH Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, sa.1, ss.161-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının BİT Kullanımına Yönelik Davranışsal Niyetleri Üzerindeki Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.11, sa.1, ss.68-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FATİH projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, cilt.5, sa.1, ss.161-183, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN EXAMINATION OF GENDER EFFECT ON PRE-SERVICE TEACHERS’ BEHAVIOURAL INTENTIONS TO USE ICT

Journal of Theory and Practice in Education, cilt.11, sa.1, ss.68-88, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenler için teknoloji kabul ölçeği: Ö-TKÖ

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.10, sa.4, ss.885-917, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Technology Acceptance of Pre-Service Teachers in Turkey: A Cross-Cultural Model Validation Study

International Journal of Instructional Media, cilt.39, sa.3, ss.193-201, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Computer Phobia in Higher Education A Comparative Analysis of United Kingdom and Turkish University Students

Gaziantep University-Journal of Social Sciences,, cilt.10, sa.4, ss.1271-1290, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lisansüstü öğrencilerin araştırma öz-yeterlik inançları ve bilgisayar tutumları

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.127-145, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Tutumları

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.9, sa.1, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tutor Computer Formative Teachers Opinions on the Effective Use of Information Technologies at Schools Trabzon Province Sample

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), cilt.1, sa.2, ss.50-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postgraduate students research self efficacy beliefs and computer attitudes

Gaziantep University-Journal of Social Sciences, cilt.9, sa.1, ss.127-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Struggles for Integration of the Technologies into Learning Environment in Turkey

International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, cilt.3, sa.7, ss.285-294, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Assessing Pre Service Teachers Computer PhobiaLevels in terms of Gender and Experience TurkishSample

International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, cilt.1, sa.1, ss.72-75, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Empirical Model for Assessing Pre-Service Teachers’ Mobil Learning Technology Acceptance and Use

7th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium (ITTES 2019), Antalya, Türkiye, 30 Ekim - 01 Kasım 2019

Review of the Mobile Learning Acceptance Literature: A Content Analysis

The European Conference on Educational Research (ECER) 2018, Bolzano, İtalya, 3 Eylül - 07 Aralık 2018

Bilgi Çağı: Dijital Yeterlik Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen eğitimi Sempozyumu, 12 - 14 Eylül 2018

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS 2018), İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018

Öğretmenler İçin Teknostres Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

12th International Computer & Instructional Technologies Symposium, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2018, ss.1

Vatandaşlar İçin Dijital Yeterlikler Çerçevesi: Digcomp2.0’dan Digcomp2.1’e Geçiş

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 - 13 Ekim 2017

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, 11 - 13 Ekim 2017

Bağımsız Kullanıcı Düzeyinde Avrupa Birliği Dijital Yeterlikler Ölçme Aracının Faktör Yapısının İncelenmesi

ICITS 2017 - Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., 24 - 26 Mayıs 2017

YGS-1 ‘den MF-1 ‘e GeçiĢ: BÖTE’ler için Bir Değerlendirme

ICITS 2017 - Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu., 24 - 26 Mayıs 2017

Dijital Yeterlik Çerçevelerine Karşılaştırmalı Bir Bakış

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Digital Profiles on Online Platforms: How Do Children Create Their Digital Profiles?

European Conference on Educational Research (ECER), Copenhagen, Danimarka, 22 - 25 Ağustos 2017

Öğrenen Memnuniyetlerinin Modellenmesi Dinamik Uyarlanabilir Eğitsel Bir Hiper Ortam Uygulaması

IV. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 6 - 08 Ekim 2016, ss.127

Computer Phobia among Turkish Pre Service Teachers

XXIII Comparative Education Society in Europe Conference, Atina, Yunanistan, 16 Mart 2016

Which variables should be used when designing probability based adaptive learning media

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium-ICITS2015, 15 - 18 Mayıs 2015

Teachers behavioural intention to use ICT A structural equation model approach

Society for Information Technology Teacher Education International Conference, Las Vegas, Nevada, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 06 Mart 2015, sa.1, ss.2875-2880

Fatih Projesi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi

8th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 18 - 20 Eylül 2014, ss.12

Fatih Projesi üzerine yapılan akademik çalışmaların içerik analizi

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014, ss.12

Öğretmenler İçin Teknoloji Kabul Ölçeği: T-Tam

6rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2012

Böte ler Kapatılmalı mı

6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2012

An Investigation Of Student Teachers Development Through Instructional Movie Design in Windows Movie Maker

3rd International Computer & Instructional Technologies Symposium, Trabzon, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2009

Kitap & Kitap Bölümleri

Dosya Yönetimi

Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bayram S., Kızılkaya Cumaoğlu G., Kuşbeyzi Aybar İ., Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.105-120, 2020

Yardımcı Programlar (Üçüncü Parti Yazılımları)

Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bayram S., Kızılkaya Cumaoğlu G., Kuşbeyzi Aybar İ, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.121-139, 2020

Diğer Yazılımlar-3. Parti Yazılımlar

Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bayram S., Kızılkaya Cumaoğlu G., Kuşbeyzi Aybar İ, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, ss.121-139, 2020

Kelime işlemci Programları

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bayram,Servet; Kızılkaya cumaoğlu,Gonca; Kuşbeyzi Aybar, İlknur, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.143-170, 2020

Dosya Yönetimi

Bilişim Teknolojileri: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Servet Bayram, Gonca Kızılkaya Cumaoğlu, İlknur Kuşbeyzi Aybar, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.105-120, 2020

DOSYA YÖNETİMİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ: Kuramsal Yaklaşım ve Uygulamalar, Bayram,Servet; Kızılkaya cumaoğlu,Gonca; Kuşbeyzi Aybar, İlknur, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.105-120, 2020

Eğitimde Çoklu Ortam Materyallerinin Kullanımı

Öğretim Teknolojileri, Türel Yalın Kılıç, Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.317-335, 2019

Motivastonel Tasarımı Destekleyen Araçlar

Öğrenme ve Performans İçin Motivasyonel Tasarım, Türel, Yalın Kılıç, Editör, Asos Yayınları, Ankara, ss.357-392, 2019

Veri Sunumu

Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.257-290, 2018

Veri Sunumu

Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editör, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.257-290, 2018

Post-Truth (Hakikat Sonrası): Hakikatın Yalana Karşı Mücadelesi

Eğitim Teknolojileri Okumaları 2018, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editör, PEGEM AKADEMİ, Ankara, ss.459-470, 2018

Sunu Programı

Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.257-290, 2018

Post-Truth (Hakikat Sonrası): Hakikatın Yalana Karşı Mücadelesi

Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Buket AKKOYUNLU, Aytekin İŞMAN, Hatice Ferhan ODABAŞI, Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.459-470, 2018

Kelime İşlem Programları

Bilişim Teknolojileri, Serhat Bahadır Kert, Editör, Nobel Yayın Dağıtım Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.165-185, 2018

Video İşleme

Çoklu Ortam Uygulamaları, Yüksel GÖKTAŞ, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, ss.1-23, 2017

Kategori ve Ders Oluşturma

Moodle 2 İle E-Öğrenme Ders Tasarımı, Şimşek, Ö, Editör, Pegem Akademi Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.112-133, 2015