Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2017 - 2019 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Yardımcı Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

  • 2019 - Devam Ediyor Türk Felsefe Derneği

    Üye