Scientific Activities

Jury Memberships

 • October 2016 Post Graduate

  BARTIN üNİVERSİTESİ

  Adıyaman İli ve Yakın Çevresinin TurizmeYönelik Rekreasyonel Peyzaj Potansiyelinin Peyzaj Planlama İlkeleri Doğrultusunda Belirlenmesi

 • October 2016 Post Graduate

  BARTIN üNİVERSİTESİ

  Kıyı Alanlarındaki Peyzaj Değişim Dinamiklerinin Amasra Örneğinde İrdelenmesi

 • October 2015 Post Graduate

  DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

  2 İç Mekan Dikey Bahçelerinin İrdelenmesi İstanbul ve Çevresi Örneği

 • May 2015 Post Graduate

  BARTIN üNİVERSİTESİ

  1 Orman İçi Yolların Rekreasyon Amaçlı Kullanımının İncelenmesi