Learning Knowledge


Doctorate
2007 - 2014
Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, Turkey

Postgraduate
2004 - 2007
Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, Turkey

Undergraduate
1998 - 2002
Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Foreign Languages

English, B2 Upper Intermediate

Dissertations

Doctorate, Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi, Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, 2014
Postgraduate, Şehirlerarası havayolu talep tahmini: Erzurum üzerine bir uygulama, Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, 2007

Academic Titles / Tasks


Associate Professor
2022 - Continues
Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Assistant Professor
2018 - 2022
Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Assistant Professor
2015 - 2018
Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Supported Projects

 1. Bayrak A. Z., Dilek Ö., Kayran O., Project Supported by Higher Education Institutions, AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ: NESNELERİN İNTERNETİ (IoT) TEKNOLOJİSİNİN ATIK YÖNETİMİNE RİZE İLİNDE UYARLANMASIYLA KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASI VE İKTİSADİ SONUÇLARININ TESPİTİ, 2023 - 2025
 2. AYLA D., DİLEK Ö., BAYRAK A. Z., PİLATİN A., Project Supported by Higher Education Institutions, Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği, 2018 - 2019
 3. DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., BAYRAK A. Z., CİHAN K., Project Supported by Higher Education Institutions, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları, 2016 - 2017
 4. DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z., Project Supported by Higher Education Institutions, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı, 2016 - 2016

Jury Memberships

Doctoral Examination, Doctoral Examination, Atatürk Üniversitesi, December, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, May, 2023
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, January, 2023
PhD Thesis Monitoring Committee Member, PhD Thesis Monitoring Committee Member, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, January, 2023
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2022
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, September, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, May, 2021
Post Graduate, Post Graduate, Atatürk Üniversitesi, October, 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

 1. Investor intention, investor behavior and crypto assets in the framework of decomposed theory of planned behavior
  Pilatin A., Dilek Ö.
  CURRENT PSYCHOLOGY, vol.43, no.2, pp.1309-1324, 2024 (SSCI)
 2. Analyzing key socio-economic and socio-demographic drivers of domestic passengers' airline choice behavior in Turkey using multinomial and mixed logit models
  Yaylali M., Kemal Çelik A., Dilek O.
  TRANSPORTATION LETTERS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH, vol.8, pp.121-130, 2016 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

 1. Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi: Lise Öğrencileri Örneği
  Dilek Ö.
  Journal of Economics, Finance and Sustainability, vol.1, no.1, pp.1-21, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 2. Impact of COVID-19 Process on Crypto Asset Investments
  Dilek Ö., Pilatin A.
  Journal of Yasar University, vol.18, no.72, pp.405-424, 2023 (Peer-Reviewed Journal)
 3. Customer Preference for Islamic Banks in Turkey A Model of Planned Behavior Theory
  Pilatin A., Dilek Ö.
  TURKISH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS-TUJISE, vol.10, no.2, pp.1-32, 2023 (ESCI)
 4. Otomobil Talebinde Demografik Faktörlerin Etkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Analiz
  DİLEK Ö.
  Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, vol.0, no.34, pp.61-74, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 5. Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği
  Temizkan Tüfekçi M., DİLEK Ö.
  The Journal of International Scientific Researches, vol.7, no.1, pp.99-113, 2022 (Peer-Reviewed Journal)
 6. Factors Affecting the Choice of Islamic Banking: The Case of Rize
  Dilek Ö.
  EKEV Akademi Dergisi, vol.25, no.88, pp.433-450, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 7. The Effect of COVID-19 Pandemic on the Buying Behavior in Complementary and Alternative Medicine Products: A Study in the Framework of the Theory of Planned Behavior
  Öztürk A., Dilek Ö.
  Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.19, no.3, pp.58-76, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 8. Doğalgaz Kullanım Tercihinde Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, no.3, pp.951-967, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 9. COVID-19 Sürecinde Online Yemek Siparişlerinde Teknolojinin Kabulü
  Dilek Ö., Öztürk A.
  Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, vol.56, no.3, pp.1313-1332, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 10. Çağrı Merkezlerinin Banka Tercihine Etkisi: Rize Örneği
  KANBEROĞLU A., DİLEK Ö.
  Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, vol.5, no.1, pp.156-174, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 11. Investigation of Consumers' Online Shopping Habits in Terms of Demographic Features: A Research on Eastern Black Sea Cities
  Pilatin A., Dilek Ö.
  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.11-28, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
 12. Analysis of Factors Affecting The Use of Credit Card: A Sample on The Eastern Black Sea Region
  Ayla D., Dilek Ö., Pilatin A., Bayrak A. Z.
  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.11, no.2, pp.245-265, 2020 (Peer-Reviewed Journal)
 13. Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
  DİLEK Ö.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.33, no.1, pp.203-218, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 14. Demografik Özelliklere Göre Özel Günlerdeki Tüketim Harcamaları: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.9-22, 2019 (Peer-Reviewed Journal)
 15. HAVAYOLU ULAŞIMINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  YAYLALI M., DİLEK Ö.
  ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.75-88, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimller Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları
  DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., CİHAN K., BAYRAK A. Z.
  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.12, pp.95-113, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 17. Foreign Direct Investments, Export And Economic Growth: Evidences From Selected Developing Countries
  Sandalcılar A. R., Dilek Ö.
  International Journal of Economics and Administrative Studies, no.19, pp.197-2010, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 18. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., AYRAN CİHAN K., MİRASEDOĞLU M. U.
  Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.3, no.2, pp.223-239, 2017 (Peer-Reviewed Journal)
 19. KAMU ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ YÖNTEMİYLE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., KIZILTAN A.
  Namık Kemal University Institute of Social Sciences, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 20. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z.
  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp.656-668, 2016 (Peer-Reviewed Journal)
 21. TÜRKİYE HAVA ULAŞIMINDA TÜKETİCİ TERCİHİNİN ÇOK DURUMLU LOGIT MODELİ ANALİZİ
  YAYLALI M., DİLEK Ö., ÇELİK A. K.
  Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, vol.37, no.1, pp.266-288, 2015 (Peer-Reviewed Journal)
 22. Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisindeki Yeri
  Yaylalı M., Özer H., Dilek Ö.
  ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, vol.7, no.13, pp.1-13, 2011 (Peer-Reviewed Journal)
 23. Erzurum'da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti.
  Yaylalı M., Dilek Ö.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.1, pp.1-21, 2009 (Peer-Reviewed Journal)
 24. Erzurum İlinde Otogaz Talebine Etki Eden Faktörlerin Analizi
  OKTAY E., AKAN Y., DİLEK Ö.
  EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.29, no.1, pp.311-322, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Books & Book Chapters

 1. Covid-19 Salgınının Banka ve Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalara Etkisi
  Dilek Ö.
  in: Ekonomik, Mali ve Finansal Uygulamalara Yönelik Ampirik Analizler, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editor, yaz yayınları, Afyonkarahisar, pp.65-80, 2023
 2. Kripto Varlıklar ve Yatırımcıları Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler
  Pilatin A., Dilek Ö.
  in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, METE Mustafa ve AKARDENİZ Erhan, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.51-68, 2023
 3. Havayolu İle Seyahat Tercihlerinde Demografik Faktörlerin Etkisi: Türkiye Örneği
  DİLEK Ö., YAYLALI M.
  Celepler Matbaacılık Basın Yayın Dağıtım, Trabzon, 2022
 4. Kripto Para Yatırımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Dilek Ö.
  in: Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları II, KANDIR,Serkan Yılmaz ve ÜLBEĞİ,İlksun Didem, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.139-159, 2022
 5. Covid-19 Nedeniyle Üniversitelerde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimin Şehir Ekonomisine Yansımaları: Rize Örneği
  Dilek Ö.
  in: Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.431-445, 2021
 6. Şehirlerarası Havayolu Ulaşımında Demografik Faktörlerin Etkisi: Erzurum Örneği
  Dilek Ö., Yaylalı M.
  in: İktisadi Ve İdari Bilimlerde Araştırma Ve Değerlendirmeler - I, Mete Mustafa,Toptaş Aytaç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.223-246, 2021
 7. Avrupa Birliği Rekabet Politikası
  Dilek Ö., Bayrak A. Z.
  in: Avrupa Birliği Kurumlar ve Politikalar, Dinç Cengiz, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.183-211, 2020
 8. An Investigation of Smartphone Buying Behaviour within the Frame of the Theory of Planned Behaviour: The Case of Rize
  DİLEK Ö.
  in: Selected Writings on Financial and Economical Behaviours in the New Economy, Saadet Ela Pelenk, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.45-61, 2019
 9. Kamu Müdahaleciliğinin Yeni Evresi ve Planlı Ekonomi: 1960-1980
  Erdal A., Dilek Ö.
  in: Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin İktisadi Tarihi, Dikkaya M.,Üzümcü A.,Özyakışır,D., Editor, savaş, Ankara, pp.145-167, 2018
 10. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı (Güncellenmiş 2. Baskı)
  KIZILTAN A., DİLEK Ö., BAYRAK A. Z.
  EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Covid 19 Sürecinin Kripto Para Yatımlarına Etkisi
  Dilek Ö., Pilatin A.
  25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.185-195
 2. Bireyleri Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler
  Pilatin A., Dilek Ö.
  25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 - 22 October 2022, pp.67-77
 3. Türkiye Ekonomisinde Geleneksel ve Modern Hayvancılık Sektörünün Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  DEMİRBANKA S., DİLEK Ö.
  IV. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 23 September 2021
 4. The Effects of Covid-19 Process on Consumer Digital Service Usage
  ÖZTÜRK A., DİLEK Ö.
  ATLAS 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS June 11- 13, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Turkey, 11 - 13 June 2021, pp.1-13
 5. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tüketicilerin Online Alişveriş Tutumlarini Etkileyen Faktörler
  DİLEK Ö., PİLATİN A.
  International Congress of Management Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.200-222
 6. Göç Etme Eğilimi Üzerine Bir Saha Araştırması: Rize İli Üzerine Uygulama
  DİLEK Ö., Çamur V.
  International Congress of Management Economy and Policy 2019, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2019, pp.380-389
 7. Kredi Kartı Kullanımında Etkili Olan Faktörler: Trabzon Üzerine BirUygulama
  DİLEK Ö.
  ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 April 2019
 8. Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği
  AYLA D., DİLEK Ö., PİLATİN A., BAYRAK A. Z.
  International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2018, pp.1101-1110
 9. Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Akıllı Telefon Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.112
 10. Özel Günler İçin Yapılan Harcamaların Tüketici Bütçesindeki Yeri: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, Italy, 28 - 30 June 2018, pp.113-125
 11. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi
  DİLEK Ö.
  Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, 14 - 15 December 2017
 12. Otonom Tüketim İle Marjinal Tüketim Eğiliminin Ölçülmesi: Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  DİLEK Ö., BAYRAK A. Z., KIZILTAN A.
  UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.188
 13. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ VE HARCAMA İLİŞKİSİ
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.363-378
 14. Enerji Arz Güvenliğinin Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi: Amprik Bir Analiz
  Cihan K., Bayrak A. Z., Dilek Ö., Mirasedoğlu M. U.
  International Congress of Management, Economy and Policy, 2017, İstanbul, Turkey, 20 - 21 May 2017, pp.180
 15. Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.103
 16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Süreçleri ve Harcama İlişkisi
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.486
 17. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
  BAYRAK A. Z., AYRAN CİHAN K., MİRASEDOĞLU M. U., DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.521
 18. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları
  DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., AYRAN CİHAN K., BAYRAK A. Z.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.101
 19. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Gelir ve Harcama Kalemleri Arasındaki İlişkinin Analizi
  DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z.
  International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 November 2016, pp.2250-2264
 20. Kriz Sonrası Dönemlerde Finansal Piyasalardaki Bankaların Sermaye Yapılarına Göre CAMELS Bileşenleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Araştırması
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., KIZILTAN A.
  INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.2225-2249
 21. KAMU, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ YÖNTEMİYLE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., KIZILTAN A.
  INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, pp.2431-2451
 22. Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisindeki Yeri
  YAYLALI M., DİLEK Ö.
  10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Turkey, 27 - 29 May 2009

Academic and Administrative Experience

2017 - 2023 Director Of Junior College Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2015 - 2018 Head of Department Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler, Halkla İlişkiler Ve Yönetim
2016 - 2017 Deputy Director of Junior College Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2013 - 2015 Head of Department Necmettin Erbakan University, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, İşletme
2011 - 2013 Head of Department Selcuk University, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, İşletme

Courses

Uzmanlık Alan Dersi-I, Postgraduate, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Seminer, Postgraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Yüksek Lisans Tezi, Postgraduate, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Mikro İktisat-I, Undergraduate, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi-II, Postgraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Mikro İktisat-II, Undergraduate, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Türkiye Ekonomisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Maliye Politikası, Undergraduate, 2019 - 2020, 2017 - 2018
Türkiye Ekonomisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Makro iktisat, Undergraduate, 2018 - 2019
Mikro İktisadi Analiz, Postgraduate, 2019 - 2020
Mikro İktisat, Postgraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Mikro İktisat, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Mikro İktisat, Undergraduate, 2018 - 2019
Türkiye Eknomisi, Undergraduate, 2017 - 2018
Maliye Politikası, Undergraduate, 2018 - 2019
Makro İktisat, Undergraduate, 2017 - 2018
Oyun Teorisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Para ve Banka, Undergraduate, 2016 - 2017
Makro itisat, Undergraduate, 2015 - 2016
Genel Ekonomi, Associate Degree, 2015 - 2016
Ekonomi, Undergraduate, 2015 - 2016
Türkiye Ekonomisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Mikro İktisat, Undergraduate, 2015 - 2016
Para ve Banka-I, Undergraduate, 2015 - 2016

Advising Theses

Dilek Ö., Döngüsel ekonomi çerçevesinde sıfır atık algısı: Rize örneği, Postgraduate, Y.ATMİŞ(Student), 2024
Dilek Ö., Çağrı merkezlerinin banka tercihine etkisi: Rize örneği, Postgraduate, A.KANBEROĞLU(Student), 2021
Dilek Ö., FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Postgraduate, M.TEMİZKAN(Student), 2021

Activities in Scientific Journals

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Editor, 2023 - Continues
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP), Publication Committee Member, 2017 - 2019

Scientific Refereeing

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Other Indexed Journal, May 2024
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, May 2024
Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, National Scientific Refreed Journal, April 2024
Environment and Social Psychology, Journal Indexed in ESCI, March 2024
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, Other Indexed Journal, January 2024
Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2023
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI VIZYONER DERGISI, Other Indexed Journal, May 2023
Ekonomi, Finans Ve Sürdürülebilirlik Dergisi, National Scientific Refreed Journal, May 2023
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, February 2023
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , National Scientific Refreed Journal, March 2022
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, November 2021
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , National Scientific Refreed Journal, September 2021
Journal of Tourism Intelligence and Smartness, Other Indexed Journal, April 2021
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, National Scientific Refreed Journal, March 2021
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, December 2020
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, Other Indexed Journal, September 2020
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2020
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Other Indexed Journal, July 2020
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, Other Indexed Journal, July 2020
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2020
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , National Scientific Refreed Journal, July 2020
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, Other Indexed Journal, July 2020
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, National Scientific Refreed Journal, July 2020
The Journal of Academic Social Science, Other Indexed Journal, November 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, May 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, National Scientific Refreed Journal, January 2018
ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, Other journals, October 2017
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Other Indexed Journal, January 2017
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, National Scientific Refreed Journal, October 2016

Metrics

Congress and Symposium Activities

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 19, Attendee, İstanbul, Turkey, 2019
ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), Attendee, Artvin, Turkey, 2019
International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Venedik 2018, Attendee, Italy, 2018
Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Attendee, Gori, Georgia, 2017
International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Bosna Hersek 2017, Attendee, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 2017
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 16, Attendee, İstanbul, Turkey, 2016
10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Attendee, Erzurum, Turkey, 2009

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Theory of Economy