Ögrenim Bilgisi


Doktora
2007 - 2014
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, Türkiye

Yüksek Lisans
2004 - 2007
Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, Türkiye

Lisans
1998 - 2002
Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yabancı Diller

İngilizce, B2 Orta Üstü

Yaptığı Tezler

Doktora, Türkiye hava ulaşımında tüketici tercihi analizi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, 2014
Yüksek Lisans, Şehirlerarası havayolu talep tahmini: Erzurum üzerine bir uygulama, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Teorisi, 2007

Akademik Unvanlar / Görevler


Doç. Dr.
2022 - Devam Ediyor
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi
2018 - 2022
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Yrd. Doç. Dr.
2015 - 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Bankacılık ve Finans Bölümü

Desteklenen Projeler

 1. Bayrak A. Z., Dilek Ö., Kayran O., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, AKILLI ŞEHİR YÖNETİMİ: NESNELERİN İNTERNETİ (IoT) TEKNOLOJİSİNİN ATIK YÖNETİMİNE RİZE İLİNDE UYARLANMASIYLA KARBON EMİSYONUNUN AZALTILMASI VE İKTİSADİ SONUÇLARININ TESPİTİ, 2023 - 2025
 2. AYLA D., DİLEK Ö., BAYRAK A. Z., PİLATİN A., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği, 2018 - 2019
 3. DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., BAYRAK A. Z., CİHAN K., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları, 2016 - 2017
 4. DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı, 2016 - 2016

Jüri Üyelikleri

Doktora Yeterlik Sınavı, Doktora Yeterlik Sınavı, Atatürk Üniversitesi, Aralık, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Mayıs, 2023
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2023
Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2023
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2022
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Eylül, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mayıs, 2021
Tez Savunma (Yüksek Lisans), Tez Savunma (Yüksek Lisans), Atatürk Üniversitesi, Ekim, 2019

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Investor intention, investor behavior and crypto assets in the framework of decomposed theory of planned behavior
  Pilatin A., Dilek Ö.
  CURRENT PSYCHOLOGY, cilt.43, sa.2, ss.1309-1324, 2024 (SSCI)
 2. Analyzing key socio-economic and socio-demographic drivers of domestic passengers' airline choice behavior in Turkey using multinomial and mixed logit models
  Yaylali M., Kemal Çelik A., Dilek O.
  TRANSPORTATION LETTERS-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF TRANSPORTATION RESEARCH, cilt.8, ss.121-130, 2016 (SCI-Expanded)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Ölçülmesi: Lise Öğrencileri Örneği
  Dilek Ö.
  Journal of Economics, Finance and Sustainability, cilt.1, sa.1, ss.1-21, 2023 (Hakemli Dergi)
 2. Covid-19 Sürecinin Türkiye’de Kripto Varlık Yatımlarına Etkisi
  Dilek Ö., Pilatin A.
  Journal of Yasar University, cilt.18, sa.72, ss.405-424, 2023 (Hakemli Dergi)
 3. Customer Preference for Islamic Banks in Turkey A Model of Planned Behavior Theory
  Pilatin A., Dilek Ö.
  TURKISH JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS-TUJISE, cilt.10, sa.2, ss.1-32, 2023 (ESCI)
 4. Otomobil Talebinde Demografik Faktörlerin Etkisi: Öğretmenler Üzerine Bir Analiz
  DİLEK Ö.
  Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, cilt.0, sa.34, ss.61-74, 2022 (Hakemli Dergi)
 5. Finansal Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Örneği
  Temizkan Tüfekçi M., DİLEK Ö.
  The Journal of International Scientific Researches, cilt.7, sa.1, ss.99-113, 2022 (Hakemli Dergi)
 6. Katılım Bankacılığı Tercihini Etkileyen Faktörler: Rize Örneği
  Dilek Ö.
  EKEV Akademi Dergisi, cilt.25, sa.88, ss.433-450, 2021 (Hakemli Dergi)
 7. COVID-19 Pandemisinin Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ürünleri Satın Alma Davranışına Etkisi: Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Bir Çalışma
  Öztürk A., Dilek Ö.
  Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.19, sa.3, ss.58-76, 2021 (Hakemli Dergi)
 8. Doğalgaz Kullanım Tercihinde Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Analizi: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.951-967, 2021 (Hakemli Dergi)
 9. COVID-19 Sürecinde Online Yemek Siparişlerinde Teknolojinin Kabulü
  Dilek Ö., Öztürk A.
  Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.56, sa.3, ss.1313-1332, 2021 (Hakemli Dergi)
 10. Çağrı Merkezlerinin Banka Tercihine Etkisi: Rize Örneği
  KANBEROĞLU A., DİLEK Ö.
  Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.156-174, 2021 (Hakemli Dergi)
 11. Tüketicilerin Online Alışveriş Alışkanlıklarının Demografik Özelikler Bakımından İncelenmesi: Doğu Karadeniz Şehirleri Üzerinde Bir Araştırma
  Pilatin A., Dilek Ö.
  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİBİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.13, sa.1, ss.11-28, 2021 (Hakemli Dergi)
 12. Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği
  Ayla D., Dilek Ö., Pilatin A., Bayrak A. Z.
  Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.245-265, 2020 (Hakemli Dergi)
 13. Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
  DİLEK Ö.
  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.33, sa.1, ss.203-218, 2019 (Hakemli Dergi)
 14. Demografik Özelliklere Göre Özel Günlerdeki Tüketim Harcamaları: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.9-22, 2019 (Hakemli Dergi)
 15. HAVAYOLU ULAŞIMINDA TÜKETİCİ TERCİHLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  YAYLALI M., DİLEK Ö.
  ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, cilt.1, sa.2, ss.75-88, 2017 (Hakemli Dergi)
 16. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimller Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları
  DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., CİHAN K., BAYRAK A. Z.
  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.95-113, 2017 (Hakemli Dergi)
 17. Foreign Direct Investments, Export And Economic Growth: Evidences From Selected Developing Countries
  Sandalcılar A. R., Dilek Ö.
  International Journal of Economics and Administrative Studies, sa.19, ss.197-2010, 2017 (Hakemli Dergi)
 18. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., AYRAN CİHAN K., MİRASEDOĞLU M. U.
  Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.223-239, 2017 (Hakemli Dergi)
 19. KAMU ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ YÖNTEMİYLE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., KIZILTAN A.
  Namık Kemal University Institute of Social Sciences, 2016 (Hakemli Dergi)
 20. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER İLE GELİR-HARCAMA İLİŞKİSİ: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z.
  Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ss.656-668, 2016 (Hakemli Dergi)
 21. TÜRKİYE HAVA ULAŞIMINDA TÜKETİCİ TERCİHİNİN ÇOK DURUMLU LOGIT MODELİ ANALİZİ
  YAYLALI M., DİLEK Ö., ÇELİK A. K.
  Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, cilt.37, sa.1, ss.266-288, 2015 (Hakemli Dergi)
 22. Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisindeki Yeri
  Yaylalı M., Özer H., Dilek Ö.
  ULUSLARARASI YÖNETİM İKTİSAT VE İŞLETME DERGİSİ, cilt.7, sa.13, ss.1-13, 2011 (Hakemli Dergi)
 23. Erzurum'da Yolcuların Havayolu Ulaşım Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Tespiti.
  Yaylalı M., Dilek Ö.
  MARMARA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.26, sa.1, ss.1-21, 2009 (Hakemli Dergi)
 24. Erzurum İlinde Otogaz Talebine Etki Eden Faktörlerin Analizi
  OKTAY E., AKAN Y., DİLEK Ö.
  EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.29, sa.1, ss.311-322, 2006 (Hakemli Dergi)

Kitap & Kitap Bölümleri

 1. Covid-19 Salgınının Banka ve Kredi Kartlarıyla Yapılan Harcamalara Etkisi
  Dilek Ö.
  Ekonomik, Mali ve Finansal Uygulamalara Yönelik Ampirik Analizler, Doç. Dr. Şahin KARABULUT, Editör, yaz yayınları, Afyonkarahisar, ss.65-80, 2023
 2. Kripto Varlıklar ve Yatırımcıları Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler
  Pilatin A., Dilek Ö.
  İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, METE Mustafa ve AKARDENİZ Erhan, Editör, Serüven Yayınevi, Ankara, ss.51-68, 2023
 3. Havayolu İle Seyahat Tercihlerinde Demografik Faktörlerin Etkisi: Türkiye Örneği
  DİLEK Ö., YAYLALI M.
  Celepler Matbaacılık Basın Yayın Dağıtım, Trabzon, 2022
 4. Kripto Para Yatırımını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Dilek Ö.
  Güncel İşletme Yönetimi Çalışmaları II, KANDIR,Serkan Yılmaz ve ÜLBEĞİ,İlksun Didem, Editör, Akademisyen Kitabevi, Ankara, ss.139-159, 2022
 5. Covid-19 Nedeniyle Üniversitelerde Gerçekleştirilen Uzaktan Eğitimin Şehir Ekonomisine Yansımaları: Rize Örneği
  Dilek Ö.
  Ampirik Yöntemlerle İktisadi, Mali ve Finansal Uygulamalar, Şahin KARABULUT, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.431-445, 2021
 6. Şehirlerarası Havayolu Ulaşımında Demografik Faktörlerin Etkisi: Erzurum Örneği
  Dilek Ö., Yaylalı M.
  İktisadi Ve İdari Bilimlerde Araştırma Ve Değerlendirmeler - I, Mete Mustafa,Toptaş Aytaç, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.223-246, 2021
 7. Avrupa Birliği Rekabet Politikası
  Dilek Ö., Bayrak A. Z.
  Avrupa Birliği Kurumlar ve Politikalar, Dinç Cengiz, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.183-211, 2020
 8. An Investigation of Smartphone Buying Behaviour within the Frame of the Theory of Planned Behaviour: The Case of Rize
  DİLEK Ö.
  Selected Writings on Financial and Economical Behaviours in the New Economy, Saadet Ela Pelenk, Editör, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, ss.45-61, 2019
 9. Kamu Müdahaleciliğinin Yeni Evresi ve Planlı Ekonomi: 1960-1980
  Erdal A., Dilek Ö.
  Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’nin İktisadi Tarihi, Dikkaya M.,Üzümcü A.,Özyakışır,D., Editör, savaş, Ankara, ss.145-167, 2018
 10. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir Harcama Analizi ve İl Ekonomisine Katkısı (Güncellenmiş 2. Baskı)
  KIZILTAN A., DİLEK Ö., BAYRAK A. Z.
  EKİN Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2017

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

 1. ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK SÜRECİ MALİYETLERİNİN AİLE BÜTÇESİNDEKİ YERİ VE ANALİZİ
  AZGIN S., DİLEK Ö.
  ASEAD 13. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Bern, İsviçre, 25 Mayıs 2024
 2. ÇAY TARIMININ GELİR VE HARCAMALARA ETKİSİ: RİZE ÖRNEĞİ
  DİLEK Ö.
  ASEAD 13. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, Bern, İsviçre, 25 - 27 Mayıs 2024
 3. Bireyleri Kripto Varlık Yatırımından Uzak Tutan Faktörler
  Pilatin A., Dilek Ö.
  25. Finans Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2022, ss.67-77
 4. Covid 19 Sürecinin Kripto Para Yatımlarına Etkisi
  Dilek Ö., Pilatin A.
  25. Finans Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2022, ss.185-195
 5. Türkiye Ekonomisinde Geleneksel ve Modern Hayvancılık Sektörünün Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
  DEMİRBANKA S., DİLEK Ö.
  IV. Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim, Ekonomi ve Siyaset Kongresi, Kahramanmaraş, Türkiye, 23 Eylül 2021
 6. The Effects of Covid-19 Process on Consumer Digital Service Usage
  ÖZTÜRK A., DİLEK Ö.
  ATLAS 8TH INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONGRESS June 11- 13, 2021 / Ankara, TURKEY, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.1-13
 7. Göç Etme Eğilimi Üzerine Bir Saha Araştırması: Rize İli Üzerine Uygulama
  DİLEK Ö., Çamur V.
  International Congress of Management Economy and Policy 2019, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.380-389
 8. Doğu Karadeniz Bölgesinde Tüketicilerin Online Alişveriş Tutumlarini Etkileyen Faktörler
  DİLEK Ö., PİLATİN A.
  International Congress of Management Economy and Policy 2019, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019, ss.200-222
 9. Kredi Kartı Kullanımında Etkili Olan Faktörler: Trabzon Üzerine BirUygulama
  DİLEK Ö.
  ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), 17 - 19 Nisan 2019
 10. Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği
  AYLA D., DİLEK Ö., PİLATİN A., BAYRAK A. Z.
  International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Autumn / ICOMEP'18-Autumn, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2018, ss.1101-1110
 11. Özel Günler İçin Yapılan Harcamaların Tüketici Bütçesindeki Yeri: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.113-125
 12. Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Akıllı Telefon Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi: Rize Örneği
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Venedik, İtalya, 28 - 30 Haziran 2018, ss.112
 13. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi
  DİLEK Ö.
  Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, 14 - 15 Aralık 2017
 14. Otonom Tüketim İle Marjinal Tüketim Eğiliminin Ölçülmesi: Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
  DİLEK Ö., BAYRAK A. Z., KIZILTAN A.
  UluslararasıPolitik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, ss.188
 15. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ VE HARCAMA İLİŞKİSİ
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies 2017, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.363-378
 16. Enerji Arz Güvenliğinin Türkiye Ekonomisi Açısından Önemi: Amprik Bir Analiz
  Cihan K., Bayrak A. Z., Dilek Ö., Mirasedoğlu M. U.
  International Congress of Management, Economy and Policy, 2017, İstanbul, Türkiye, 20 - 21 Mayıs 2017, ss.180
 17. Akıllı Telefon Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.103
 18. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Süreçleri ve Harcama İlişkisi
  DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.486
 19. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımına Yönelik Bir Araştırma
  BAYRAK A. Z., AYRAN CİHAN K., MİRASEDOĞLU M. U., DİLEK Ö.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.521
 20. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamamlı Bilimler Yüksekokulu Öğrencilerinin İlçe Dışı Harcama Sızıntılarının Tespiti ve İktisadi Sonuçları
  DİLEK Ö., MİRASEDOĞLU M. U., AYRAN CİHAN K., BAYRAK A. Z.
  International Congress on Political, Economic and Social Studies, Sarejevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2017, ss.101
 21. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrencilerinin Demografik Özellikleri İle Gelir ve Harcama Kalemleri Arasındaki İlişkinin Analizi
  DİLEK Ö., KIZILTAN A., BAYRAK A. Z.
  International Congress of Management Economy and Policy, 26 - 27 Kasım 2016, ss.2250-2264
 22. Kriz Sonrası Dönemlerde Finansal Piyasalardaki Bankaların Sermaye Yapılarına Göre CAMELS Bileşenleri Üzerinden Karşılaştırmalı Bir Araştırması
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., KIZILTAN A.
  INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.2225-2249
 23. KAMU, ÖZEL VE YABANCI SERMAYELİ BANKALARIN CAMELS ANALİZİ YÖNTEMİYLE 2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ SONRASI FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI
  BAYRAK A. Z., DİLEK Ö., KIZILTAN A.
  INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2016, ss.2431-2451
 24. Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Gelir Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisindeki Yeri
  YAYLALI M., DİLEK Ö.
  10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2009

Akademik İdari Deneyim

2017 - 2023 Yüksekokul Müdürü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2015 - 2018 Bölüm Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler, Halkla İlişkiler Ve Yönetim
2016 - 2017 Yüksekokul Müdür Yardımcısı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
2013 - 2015 Bölüm Başkanı Necmettin Erbakan Üniversitesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, İşletme
2011 - 2013 Bölüm Başkanı Selçuk Üniversitesi, Seydişehir Meslek Yüksekokulu, İşletme

Verdiği Dersler

Uzmanlık Alan Dersi-I, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Seminer, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020, 2018 - 2019
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Mikro İktisat-I, Lisans, 2022 - 2023, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi-II, Yüksek Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Mikro İktisat-II, Lisans, 2021 - 2022, 2020 - 2021, 2019 - 2020
Türkiye Ekonomisi, Lisans, 2019 - 2020
Maliye Politikası, Lisans, 2019 - 2020, 2017 - 2018
Türkiye Ekonomisi, Lisans, 2018 - 2019
Makro iktisat, Lisans, 2018 - 2019
Mikro İktisadi Analiz, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Mikro İktisat, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Mikro İktisat, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Mikro İktisat, Lisans, 2018 - 2019
Türkiye Eknomisi, Lisans, 2017 - 2018
Maliye Politikası, Lisans, 2018 - 2019
Makro İktisat, Lisans, 2017 - 2018
Oyun Teorisi, Lisans, 2015 - 2016
Para ve Banka, Lisans, 2016 - 2017
Makro itisat, Lisans, 2015 - 2016
Genel Ekonomi, Ön Lisans, 2015 - 2016
Ekonomi, Lisans, 2015 - 2016
Türkiye Ekonomisi, Lisans, 2015 - 2016
Mikro İktisat, Lisans, 2015 - 2016
Para ve Banka-I, Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Dilek Ö., Döngüsel ekonomi çerçevesinde sıfır atık algısı: Rize örneği, Yüksek Lisans, Y.ATMİŞ(Öğrenci), 2024
Dilek Ö., Çağrı merkezlerinin banka tercihine etkisi: Rize örneği, Yüksek Lisans, A.KANBEROĞLU(Öğrenci), 2021
Dilek Ö., FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, Yüksek Lisans, M.TEMİZKAN(Öğrenci), 2021

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Editör, 2023 - Devam Ediyor
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi (UEİP), Yayın Kurul Üyesi, 2017 - 2019

Bilimsel Hakemlikler

Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2024
İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2024
Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Nisan 2024
Environment and Social Psychology, ESCI Kapsamındaki Dergi, Mart 2024
İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2024
Ekonomi, Finans ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2023
SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI VIZYONER DERGISI, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Mayıs 2023
Ekonomi, Finans Ve Sürdürülebilirlik Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2023
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Şubat 2023
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2022
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Kasım 2021
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Eylül 2021
Journal of Tourism Intelligence and Smartness, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Nisan 2021
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mart 2021
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Aralık 2020
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Eylül 2020
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2020
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020
Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2020
Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2020
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Temmuz 2020
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Temmuz 2020
The Journal of Academic Social Science, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Kasım 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Mayıs 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ocak 2018
ULUSLARARASI EKONOMİ, İŞLETME VE POLİTİKA DERGİSİ, Diğer Dergiler, Ekim 2017
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Diğer İndekslerce Taranan Dergi, Ocak 2017
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Hakemli Bilimsel Dergi, Ekim 2016

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 19, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2019
ARTVIN INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIALSCIENCES (AICOSS 19), Katılımcı, Artvin, Türkiye, 2019
International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Venedik 2018, Katılımcı, İtalya, 2018
Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Katılımcı, Gori, Gürcistan, 2017
International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS) Bosna Hersek 2017, Katılımcı, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2017
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY 16, Katılımcı, İstanbul, Türkiye, 2016
10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, Katılımcı, Erzurum, Türkiye, 2009

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Teorisi