Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Sermaye Konut Fiyat Endeksini Etkiler Mi?

25. Finans Sempozyumu, Burdur, Turkey, 19 October 2022, pp.836-847 Creative Commons License Sustainable Development

BIST BANKA ENDEKSİNDE FAALİYET GÖSTEREN TİCARİ BANKALARIN 2016-2018 YILLARI FİNANSAL PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane, Gümüşhane, Turkey, 7 - 09 November 2019

Books & Book Chapters

Döviz Kuru Riskine Teorik Bir Bakış: Riskin Ölçülmesi ve Korunma Yöntemleri

in: İKTİSADİ, MALİ VE FİNANSAL KONULARA TEORİK BAKIŞ AÇILARI, kARABULUT ŞAHİN, Editor, Gazi kitabevi, Ankara, pp.25-41, 2021

Küresel Finansal Kriz Sonrası Banka Karlılığının İçsel Belirleyicileri: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Araştırma

in: Ulusal, Uluslararası ve Küresel Ölçekte Finans Uygulamaları, KARABULUT ŞAHİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.325-342, 2021

Metrics

Publication

7

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Project

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals