Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

THE CORRELATİON OF STRENGTHS AND SELF-EFFİCACY WİTH PSYCHOLOGİCAL FLEXİBİLİTY OF NURSİNG STUDENTS

7. Uluslararası 11. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi – UPHK 2023, Ankara, Turkey, 18 - 20 October 2023

Geçmişten Bugüne Kişisel Koruyucu Ekipman

II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, Turkey, 18 November 2021

Hemşirelik ve Medikal İletişim

Palandöken 2. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 24 - 26 October 2019

Bir Grup Hemşirelik Öğrencisinin Simülasyon Eğitimi Deneyimi ve SimülasyonEğitiminin Öğrencilerin Mesleki Becerilerine Katkısı

11. Ulusal 3. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 3 - 06 October 2019

INVESTIGATION OF CULTURAL SENSITIVITY OF NURSING STUDENTS

1th international,4th national transcultural nursing congress, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 24 October 2017

The Relationship Between Critical Thinking Levels and Ethical Sensitivity of Nurseries

international congress on ethics in nursing applications, İzmir, Turkey, 11 - 12 September 2017

Student Satisfaction And Self-Related Evaluation After Nursing Simulation Application

18th International Conference on Nursing Midwifery (ICNM), roma, 10 - 11 June 2017

ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE HEMŞİRELİK

3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 November 2014

HEMŞİRELİK VE DUYGUSAL ZEKA

3. TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 19 November 2014

PERİFERİK İNTRAVENÖZ KANÜL YERİ VE KULLANILAN ASEPTİK SOLÜSYONUN TROMBOFİLEBİT GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

18. Ulusal Cerrahi Kongresi - 13. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 27 May 2012, vol.1, pp.478

Books & Book Chapters

Yaşam Boyu Hemşirelik Bakımı

in: TEMEL HEMŞİRELİK Çalışma Kitabı Soru ve Cevapları, Prof. Dr. Mağfiret Kaşıkçı,Doç. Dr. Gülçin Avşar, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, Konya, pp.113-127, 2023

Dinlenme Aktivitesi

in: TEMEL HEMŞİRELİK Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar, Kara Kaşıkçı, Mağfiret, Akın, Esra, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.415-420, 2021

COVID-19 HASTA OLGU SUNUMU

in: COVID-19 PANDEMİSİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ I, DOÇ. DR. NİLGÜN ULUTAŞDEMİR, Editor, iksad yayınevi, Ankara, pp.57-82, 2021 Sustainable Development

Metrics

Publication

29

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals