Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2017 - 2019 Lecturer PhD

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2015 - 2017 Instructor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2011 - 2015 Instructor

  Recep Tayyip Erdogan University, Fındıklı Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi

Courses

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi-I

 • Undergraduate Osmanlı Yenileşme Tarihi

 • Undergraduate 20.Yüzyıl Dünya Tarihi-II

 • Undergraduate Bitirme Çalışmasına Hazırlık

 • Postgraduate Cumhuriyet Dönemi Sosyo-Ekonomik Tarihi

 • Undergraduate Bitirme Çalışması

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi-II

 • Postgraduate Cumhuriyet'in Sosyo-Kültürel Tarihi

 • Postgraduate Milli Mücadele Tarihi (Mondrostan TBMM'ye)

 • Undergraduate 20. yy Dünya Tarihi I

 • Undergraduate Osmanlı Tarihi-III

 • Undergraduate Osmanlı Tarihi-IV

 • Undergraduate Osmanlı Tarihinin Kaynakları