Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besinde Zincirinde Mikrozooplanktonun Rolü


AYTAN Ü. (Yürütücü) , AĞIRBAŞ E.

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2017

  • Proje Türü: TÜBİTAK Projesi
  • Başlama Tarihi: Ocak 2015
  • Bitiş Tarihi: Nisan 2017