Kastamonu Çevresi (Ilgaz Dağı Milli Parkı-Araç-Kurşunlu) Karayosunları (Musci) Flora ve Ekolojisi


Abay G. , Çetin B.(Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 1997 - 2000

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 1997
  • End Date: December 2000