N- ve P-Tip Katkılı Mg2X (X=Si, Ge, Sn) Tabanlı Sistemlerin Termoelektrik Özelliklerinin Teorik Olarak Incelenmesi


YELGEL Ö. C. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2016
  • End Date: March 2017