Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki İzmarit Balığının (Spicara smaris Linnaeus, 1758) Mevsimsel Olarak Biyokimyasal Kompozisyonu ve Et Kalitesinin Belirlenmesi


KORAL S. (Executive) , KARSLI B. , KOBYA O., ERGÜN İ. O.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2017

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2015
  • End Date: June 2017