Anzer Vadisi ve Çevresinin Briyofit Florası (İkizdere-Rize)


ABAY G. (Executive) , ÖZDEMİR T., BATAN N., ERATA H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2019
  • End Date: November 2021

Project Abstract

Anzer vadisi ve çevresinin briyofit çeşitliliğinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada araştırma alanındaki 33 istasyondan Haziran 2019 ve Temmuz 2019 aylarında briyofit örnekleri toplanmıştır. Örneklerin incelenmesi sonucunda, 69 familya ve 135 cinse ait toplam 341 takson (tür, alttür ve varyete) tanımlanmıştır. Ciğerotlarının ait olduğu familya sayısı 21, yapraklı karayosunlarının ki ise 48 dir. Ciğerotu taksonlarının ait olduğu cins sayısı 30 iken bu rakam yapraklı karayosunları için 105 tir. Toplam takson sayısının 288’i yapraklı karayosunları, 53’ü ise ciğerotu taksonlarıdır.

Bu taksonlardan 1 ciğerotu (Jungermannia eucordifolia) ve 1 yapraklı karayosunu taksonu (Platyhypnum molle) olmak üzere 2 takson Türkiye briyofit florası için yeni kayıttır.  Ayrıca, Scapania obscura, Sphagnum fimbriatum, Sphagnum papillosum, Dicranella staphylina ve Pohlia lescuriana taksonlarının Türkiye’den ikinci kez kaydı verilmiştir. Rize'den ilk defa kaydı verilen briyofit taksonu sayısı 88 dir. Bunlardan 9' u ciğerotu, 79' u karayosunudur.