Kafkas semenderinde (Mertensiella caucasica) Chytridiomycosis varlığının araştırılması


ALTUNIŞIK A. (Executive), GÜL S.

TUBITAK Project, 2017 - 2019

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2017
  • End Date: September 2019