Külçe MgB2 Süperiletkeninin Sinterleme Sıcaklığının Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvveti Üzerine Etkisinin Araştırılması


GÜNER S. B. (Executive) , ÇELİK Ş., TOMAKİN M. , SAVAŞKAN B., ÖZTÜRK K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: October 2020