Külçe MgB2 Süperiletkeninin Sinterleme Sıcaklığının Manyetik Kaldırma ve Kılavuzlama Kuvveti Üzerine Etkisinin Araştırılması


GÜNER S. B. (Executive), ÇELİK Ş., TOMAKİN M., SAVAŞKAN B., ÖZTÜRK K.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: October 2020