Pelophylax ridibundus (Ova kurbağası)'da ağır metal konsantrasyonlarının tespiti ve risk değerlendirmesi


ALTUNIŞIK A. (Executive), MANİ M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: October 2019
  • End Date: November 2021