Türkiye Denizlerinden (Deniz Suyu Sediment Biyota) İzole Edilen Bazı Bakterilerin Ekolojik Klinik ve Endüstriyel Amaçlarla Kullanımının Araştırılması


Altuğ G.(Executive)

TUBITAK Project, 2015 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: May 2015
  • End Date: April 2016