Sous-Vide Teknolojisi Uygulanmış Sudak Balığının Soğuk Muhafaza (+4 oC) Şartlarında Fizikokimyasal, Biyokimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Değerlerinin Tespit Edilmesi


ÇAĞLAK E. (Executive)

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: February 2016