Koroner Arter Hastalarında Sortilin Gen Bölgesiyle İlişkili Non-coding rs599839 Gen Polimorfizimin Lipoprotein Alt Fraksiyonlar İle Olan İlişkisinin İncelenmesi


UYDU H. A. (Executive), PINARBAŞ E., AKYILDIZ K., ATAK M., SEVİM NALKIRAN H., HÜNER M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: March 2018