Koroner Arter Hastalarında Sortilin Gen Bölgesiyle İlişkili Non-coding rs599839 Gen Polimorfizimin Lipoprotein Alt Fraksiyonlar İle Olan İlişkisinin İncelenmesi


UYDU H. A. (Executive) , PINARBAŞ E. , AKYILDIZ K. , ATAK M. , SEVİM NALKIRAN H. , HÜNER M.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: March 2018