Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi


Karagüzel Ü. Ö. (Executive), Kösa S.

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2016 - 2019

  • Project Type: CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi
  • Begin Date: January 2016
  • End Date: December 2019