Koroner Arter Hastalarında Eritrosit Membran Kolesterolü İle Plazma Lipit Profili Arasındaki İlişkinin Apo E Gen Polimorfizm Eşliğinde Değerlendirilmesi


UYDU H. A. (Executive), ATAK M., ÖZGÜMÜŞ O. B., BALTAŞ N.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2010

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2008
  • End Date: November 2010