COVID19 Sürecinde Yaşlılarda Ruh Sağlığı ve Dini Başa Çıkma: Uygulamalı Bir Model Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Test Edilmesi


Kızılgeçit M.(Executive), Seçer İ., Yıldırım M., Karabulut F., Dağcı A., Angın N. Y., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: September 2020
  • End Date: September 2021