Türkiye’nin Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılım gösteren Culex pipiens kompleks (Diptera: Culicidae) türlerinde insektisit direnci


AKINER M. M. (Executive) , DİNÇER B. , BERİŞ F. Ş.

TUBITAK Project, 2014 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: March 2014
  • End Date: March 2017