Türkiye Akdeniz Bölgesi Sivrisineklerinin (Diptera: Culicidae) Sistematiği ve Biyolojik Ekolojik Özellikler


AKINER M. M.

TUBITAK Project, 2007 - 2010

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: January 2010