Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye Bakış Açıları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma Projesi


KARTAL B. (Executive), ÖZTÜRK A., SERT M. F., TUZCU Ö., ALTUNALAN Ö., Yılmaz İ., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: February 2020