Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Eğitim Gören Uluslararası Öğrencilerin Üniversiteye Bakış Açıları Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma Projesi


KARTAL B. (Executive) , ÖZTÜRK A. , SERT M. F. , TUZCU Ö. , ALTUNALAN Ö. , Yılmaz İ., et al.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: August 2018
  • End Date: February 2020