Kardelen ( Hooker)’in Galanthus elwesii Doğal ya da Benzeri Ekolojilerde Sürdürülebilir Üretimi İçin Araştırmalar


Aydinşakir K.(Executive), Karagüzel Ü. Ö., Kaya A. S.

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi, 2003 - 2006

  • Project Type: TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi
  • Begin Date: January 2003
  • End Date: December 2006