Bacillus anthracis Suşlarını Enfekte Edebilen Profaj iIe Litik Bakteriyofajların İzolasyonu/Karakterizasyonu ve Antraks Mücadelesi için Yerli Bakteriyofaj Koleksiyonunun Oluşturulması


Alpay Karaoğlu Ş., Akman A.(Executive), Akpınar R., Şen S. Ş., Kızıltepe Ş., Altıntaş .

TUBITAK Project, 2022 - 2024

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2022
  • End Date: December 2024