Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürleriyle Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin ve Velilerinin Sosyobilimsel Konu Algılarının ve Karar Verme Stratejilerinin Geliştirilmesi


Atasoy Ş. (Executive) , Çalık M., Tekbıyık A. , Atasoy E. , Yılmaz Tüzün Ö., Camcı Erdoğan S.

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: November 2020