Argümantasyona Dayalı Kavram Karikatürleriyle Bilim Sanat Merkezi Öğrencilerinin ve Velilerinin Sosyobilimsel Konu Algılarının ve Karar Verme Stratejilerinin Geliştirilmesi


Atasoy Ş. (Executive), Çalık M., Tekbıyık A., Atasoy E., Yılmaz Tüzün Ö., Camcı Erdoğan S.

TUBITAK Project, 2017 - 2020

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: December 2017
  • End Date: November 2020