Dentin Yüzeyine Uygulanan Farklı Deproteinize Edici Enzimlerin Makaslama Bağlanma Dayanımı ve Mikrosızıntı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi: İn Vitro Çalışma


YILDIZ TELATAR G. (Executive) , BEDİR F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2020
  • End Date: July 2021