(Sm123)1-X(Nd123)X Süperiletkenlerindeki Katkı Miktarının Düşük Sıcaklıklarda Manyetik Kaldırma Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi


Çelik Ş.(Executive), Tomakin M., Öztürk K., Öztürk Ö.

TUBITAK Project, 2011 - 2013

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: April 2011
  • End Date: October 2013