Melezleme Islahı İle Kesme Çiçek Kasımpatı Çeşitlerinin Geliştirilmesi ve Sektöre Kazandırılması.


Kazaz S.(Executive), Karagüzel Ü. Ö., Yanmaz R., Hasbolat G.

TUBITAK Project, 2019 - 2023

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: September 2019
  • End Date: June 2023