Akivades (Ruditapes Decussatus, Linnaesus, 1758)'te Farklı İşleme Tekniklerinin Kalite Kriterlerine Etkisinin Araştırılması


ÇAĞLAK E. (Executive), KARSLI B.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2013

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2012
  • End Date: December 2013