Kinetik Karma-Spin (Yarım Tamsayılı-Tamsayılı, Yarım Tamsayılı-Yarım Tamsayılı ve Tamsayılı-Tamsayılı) Sistemlerinde Dinamik Faz Geçişleri: Sıcaklık-Manyetik Alan Genliği ve Sıcaklık-Etkileşim Parametreleri Düzlemlerinde Dinamik Faz Diyagramları


BATI M.

TUBITAK Project, 2007 - 2009

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: January 2007
  • End Date: December 2009