Periodontitisin Kalp Dokusu Oksidatif Stres Düzeyi ve Kalp Yetmezliği Belirteçleri Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi: Hayvan Çalışması


KÖSE O. (Executive) , YEŞİL DUYMUŞ Z. , YEMENOĞLU H.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: April 2016
  • End Date: November 2018