Bazı Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antitümör Aktivitelerinin İncelenmesi


KARAALİ N. (Executive) , YILMAZ F.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: February 2016