4. Yeni bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma ile Sentezlenmesi ve Bu Bileşiklerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi


ÖZİL M., UYDU H. A.

TUBITAK Project, 2009 - 2011

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: June 2009
  • End Date: June 2011