Bal Arısından (Apis mellifera) İzole Edilen Bazı Laktik Asit Bakterilerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin ve PotansiyeI Probiyotik Etkinliklerinin Belirlenmesi


Alpay Karaoğlu Ş. (Executive), Suyabatmaz Ş.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: December 2020
  • End Date: December 2021

Project Abstract

Bal arıları (Apis mellifera), çeşitli mikrobiyal tehditlere karşı korunmasında ve arı mahsullerinin üretiminde rol oynayan, sağlığa etki mekanizmalarının detaylı şekilde araştırıldığı zengin ve özgün bir laktik asit bakterisi mikroflorasına sahiptirler. Ülkemizde bal arısı mikroflorasına özgü laktik asit bakterileri florası, özellikleri, ürettikleri metabolitleri ve probiyotik yeterlikleri alanında henüz yeteri sayıda bir araştırma bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ergin bal arısı (Apis mellifera) ve larva örneklerinden izole edilerek morfolojik ve kültürel özelliklere göre seçilen toplam 100 adet  laktik asit bakteri suşu çalışma kapsamına alınmıştır. Bu suşlar arasında insan ya da arı florasında güçlü probiyotik ajan olabilme özelliğine sahip izolatların belirlenmesi hedeflenmektedir.

Projenin amacı; bal arısındaki korunma mekanizmalarından, bal mahsüllerinde araştırılan çeşitli immunoregülatör, antikarsinojenik, antioksidan, vb. etkinliklerden ve değeri giderek artan üstün probiyotik özelliklere sahip suşların araştırılma ihtiyacından yola çıkarak, bal arılarında bulunan spesifik veya özel laktik asit bakterilerinin belirlenmesi,  probiyotik ve terapötik olarak kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır.

Proje nihayi hedefi, toksin üretmeyen, geniş pH aralığında üreyebilen, safra tuzlarına dirençli, patojenik bakterilere karşı antagonist etkili, güçlü antibakteriyel madde üreten, bakteriyofajlara karşı dirençli potansiyel probiyotik suşların belirlenmesidir.